LIÊN HỆ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
Địa chỉ: Sô 114 Vũ Xuân Thiều – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại: 04.3875 44 38
Fax: 04.3 875 44 39
Email: nicotex@hn.vnn.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: